Promotion | Cathay Exclusive student fares

Cathay Exclusive student fares

STUDENT FARE ตั๋วเครื่องบินนักเรียน / นักศึกษา ราคาพิเศษ เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ยุโรป ออสเตรเลีย หรือสหรัฐอเมริกา โดย Cathay Pacific
 
ช่วงเวลาจอง : จองวันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565
ช่องทางการจองตั๋วนักเรียน : ติดต่อผ่านไลน์ไอดี @TraveliGo.com หรือคลิก https://lin.ee/4JismEY
 
ราคาตั๋ว STUDENT FARE สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง
 
AMERICA
  ▪︎ LAX, SFO ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 23,995 บาท
  ▪︎ SEA ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 41,505 บาท
  ▪︎ JFK, CHI ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 27,820 บาท
  ▪︎ BOS ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 32,070 บาท
  ▪︎ IAD  ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 36,425 บาท
*ราคานี้เป็นราคาบัตรโดยสารไป-กลับชั้นประหยัด (ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 
CANADA
  ▪︎ YVR   ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 29,580 บาท
  ▪︎ YYZ  ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 37,500 บาท
*ราคานี้เป็นราคาบัตรโดยสารไป-กลับชั้นประหยัด (ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 
EUROPE
  ▪︎ AMS, FRA, PAR(CDG), ROM(FCO), LON(LHR/LGW), MIL(MXP), TLV ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 18,445 บาท
  ▪︎ BRU ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 25,245 บาท
  ▪︎ BCN, MAD, MAN, ZRH ราคาบัตรโดยสารไเริ่มต้นที่ 19,890 บาท
  ▪︎ DUB ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 19,890 บาท
*ราคานี้เป็นราคาบัตรโดยสารไป-กลับชั้นประหยัด (ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 
AUSTRALIA
  ▪︎ ADL, BNE, MEL, PER, SYD ราคาบัตรโดยสารเริ่มต้นที่ 14,850 บาท
*ราคานี้เป็นราคาบัตรโดยสารไป-กลับชั้นประหยัด (ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง)
 
 
เงื่อนไขและเอกสารประกอบการ จองตั๋วนักเรียน (Student Fare) :
ผู้โดยสารต้องมีบัตรนักเรียน และ / หรือ วีซ่าสำหรับนักเรียนที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ และ / หรือ เอกสารที่ยืนยันการเป็นนักเรียนของผู้โดยสาร เดินทางเพื่อการศึกษาเช่น จดหมายรับรอง, จดหมายแจ้งสถานะนักเรียน เพื่อใช้ประกอบการสำรองที่นั่ง
 
หมายเหตุ : ผู้โดยสารที่ทำการเช็กอินที่เคาน์เตอร์เช็กอินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค จะถูกขอให้แสดงเอกสารข้างต้นเพื่อยืนยันความเป็นนักเรียน ผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารข้างต้นได้จะถูกขอให้ชำระส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์เช็กอิน
 
 
 
Tips: ขั้นตอนการดำเนินการ ยื่นวีซ่านักเรียน
  1. ลูกค้าติดต่อรับบริการ และรายละเอียดการยื่นวีซ่าของแต่ละประเทศ ได้ที่ไลน์ @TraveliGo.com หรือคลิก https://lin.ee/4JismEY
  2. นัดรับเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นวีซ่าประเทศนั้น ๆ
  3. เจ้าหน้าที่รับเอกสาร
  4. ลูกค้าชำระเงิน 
  5. รวบรวมเอกสารและทำการยื่น ในกรณีที่ลูกค้าต้องไปแสดงตัว หรือสัมภาษณ์ จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการถึงที่ ณ สถานทูตนั้น 
  6. รับเอกสารหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูต 
  7. ส่งหนังสือเดินทางคืนลูกค้า
 
* กรณีลูกค้าให้เรารับเอกสารมาแล้ว ต้องการยกเลิกการยื่นหรือให้คืนเอกสาร หรือกรณีเอกสารไม่พร้อม หนังสือเดินทางใช้งานไม่ได้ ลูกค้าต้องเสียค่าบริการ 
** บริษัท ฯ มิใช่ผู้พิจารณาวีซ่า จึงไม่สามารถการันตีลูกค้าได้ว่าวีซ่าจะผ่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของสถานทูตของแต่ละประเทศ  
** บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีเมื่อวีซ่าถูกปฎิเสธ ผู้เดินทางต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าธรรมเนียมสถานทูตและค่าบริการทั้งหมด
*** ข้อมูลเอกสาร และขั้นตอนของแต่ละสถานทูต อาจมีการอัพเดตเปลี่ยนแปลง โดยที่ไม่ได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่
 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @CentralPlaza WestGate โทร.+66 (0)2 005 3232
LINE @TraveliGo.com หรือ LINE ChatBot @TraveliGo
อีเมล  booking@traveligo.com