Travel Insurance Vietnam Insurance in Vietnam (Vietnam)

Travel Insurance Vietnam Insurance in Vietnam (Vietnam)

Insurance Vietnam Insurance in Vietnam (Vietnam)

ประกันเดินทางVietnam ประกันการเดินทางในVietnam ประกันภัยการเดินทางVietnam ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

Cities in Vietnam

 • Phu Yen
 • Quang Ninh
 • Quang Nam
 • Nghe An
 • Dien Bien
 • Hai Duong
 • Lai Chau
 • Quang Ngai
 • Dong Nai
 • Binh Dinh
 • Binh Thuan
 • Buon Ma Thuot
 • Can Tho
 • Chau Doc
 • Dalat
 • Danang
 • Haiphong
 • Hanoi
 • Ho Chi Minh City
 • Hoa Binh
 • Hoi An
 • Hue
 • Kien Giang
 • Ninh Binh
 • Ninh Thuan
 • Ninh Van Bay - Khanh Hoa
 • Pleiku
 • Quang Binh
 • Sapa
 • Vung Tau
Weather Vietnam Today
Current Time
Weather Vietnam Today 20°C
Thu
Weather on Thu 25°/21°
Fri
Weather on Fri 25°/22°
Sat
Weather on Sat 21°/15°
Sun
Weather on Sun 19°/15°
Mon
Weather on Mon 17°/14°
Tue
Weather on Tue 18°/13°
Currency Exchange Rate   to

  1 =