Travel Insurance Switzerland Insurance in Switzerland (Switzerland)

Travel Insurance Switzerland Insurance in Switzerland (Switzerland)

Insurance Switzerland Insurance in Switzerland (Switzerland)

ประกันเดินทางSwitzerland ประกันการเดินทางในSwitzerland ประกันภัยการเดินทางSwitzerland ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

Cities in Switzerland

 • Graubunden
 • St.Gallen
 • Aargau
 • Ticino
 • Valais
 • Vaud
 • Solothurn
 • Thurgau
 • Uri
 • Appenzell Ausserrhoden
 • Basel Landschaft
 • Nidwalden
 • Obwalden
 • Zug
 • Schwyz
 • Neuchatel
 • Jura
 • Appenzell Inner Rhoden
 • Basel
 • Bern
 • Fribourg
 • Geneva
 • Lucerne
 • Schaffhausen
 • Zurich
Weather Switzerland Today
Current Time
Weather Switzerland Today 5°C
Tue
Weather on Tue 3°/-3°
Wed
Weather on Wed 5°/-3°
Thu
Weather on Thu 3°/-8°
Fri
Weather on Fri 3°/0°
Sat
Weather on Sat 7°/0°
Sun
Weather on Sun 9°/3°
Currency Exchange Rate   to

  1 =