Money & Duty Free for Japan

Money & Duty Free Japan

เยน (ญี่ปุ่น: 円, สัญลักษณ์ ¥, รหัส ISO 4217 JPY) เป็นสกุลเงินของประเทศญี่ปุ่น มีหน่วย่อยคือ sen =1/100เยน และ rin 1/10cen(ในปัจจุบันได้ยกเลิกแล้ว) โดยมีการใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วโลก โดยนิยมเก็บเป็นเงินสำรอง รองลงมาจาก ดอลลาร์สหรัฐ และ เงินยูโร คำว่าเยน ภาษาญี่ปุ่นจะอ่านออกเสียงว่า เอน อย่างไรก็ตามการอ่านออกเสียง เยน ถือเป็นชื่อมาตรฐานใช้กันทั่วโลก สัญลักษณ์ลาตินคือ ¥ ในขณะที่คนญี่ปุ่นจะนิยมเขียนเป็นตัวอักษรคันจิว่า 円

เหรียญที่มีใช้อยู่คือเหรียญ 1, 5, 10, 50, 100 และ 500 เยน 

ธนบัตรที่มีใช้อยู่คือธนบัตรมูลค่า 1,000, 2,000, 5,000 และ 10,000 เยน

 

การซื้อของปลอดภาษีทำได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติในญี่ปุ่น ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านค้าต่างๆจำนวนหลายร้อยร้าน โดยที่ร้านใหญ่ๆส่วนมากมีเคาน์เตอร์เสียภาษีหรือโต๊ะบริการลูกค้าขายสินค้าปลอดภาษีไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวเพื่อความสะดวกสบายในการยื่นขอภาษีคืนได้ที่ร้านนั้นเลย ยิ่งหากเป็นร้านใหญ่ หรือร้านที่มีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ทางร้านมักจัดเตรียมพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษได้เอาไว้คอยบริการลูกค้าอีกด้วย

 

รายชื่อห้างร้านที่มีเคาน์เตอร์เสียภาษีหรือโต๊ะบริการลูกค้าขายสินค้าปลอดภาษี

https://www.jnto.go.jp/eng/pdf/shopping/duty_free.pdf

 

ข้อแนะนำ

- สถานที่ที่ให้บริการขอคืนภาษีได้ที่นั่นทันทีส่วนมากได้แก่ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หรือร้านที่มีป้ายแจ้งว่า “TAX FREE” แปะเอาไว้ที่หน้าร้าน นอกจากนี้ โปรดทราบว่าสินค้าประเภทอาหารไม่สามารถขอคืนภาษีได้

- ควรสอบถามจากเจ้าหน้าที่หรือพนักงานให้ดีก่อนว่าร้านนี้สามารถยื่นขอคืนภาษีได้ทันทีหรือไม่

- ตรวจสอบประเภทสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี โดยคุณสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากพนักงานร้านค้านั้นๆ

- ลูกค้าที่มีสิทธิได้รับภาษีคืน ได้แก่ ลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ และเป็นบุคคลที่มีแผนการพำนักในญี่ปุ่นน้อยกว่า 6 เดือน

- ต้องซื้อสินค้ามูลค่าโดยรวมคิดเป็นเงินสูงกว่า 10,001 เยนจึงจะมีสิทธิขอคืนภาษี (ตัวเลขขั้นต่ำอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละร้าน ขอแนะนำให้ตรวจสอบกับพนักงานที่ร้านเพื่อความแน่ใจ)

- ภาษีที่ยกเว้นได้คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 8% วิธีการยกเว้นภาษีทำได้ 2 ทาง ได้แก่

(1) หักภาษี 8% ตอนที่ชำระค่าสินค้า (สำหรับสิ้นค้าที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10,001 เยนต่อชิ้น)

(2) หลังจากชำระค่าสินค้าแล้ว นำใบเสร็จรับเงินไปยื่นที่เคาน์เตอร์ขอคืนภาษี กรอกเอกสารให้ครบถ้วน และรับเงินภาษีคืนเป็นเงินสด ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่ ให้บริการในรูปแบบตามข้อ (2) นี้

- โปรดนำหนังสือเดินทางติดตัวไปด้วยเวลาซื้อสินค้า

Show map
Show map
Currency Exchange Rate   to

  1 =